Rss

  • youtube
  • google

Archives for : títol

Proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys.

‼️ Es convoquen les proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys

.📅 La convocatòria d’aquesta prova serà els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2021 i es podran inscriure les persones que durant l’any 2021 complisquen, com a mínim, 20 anys

.📝 La sol·licitud d’inscripció es podra realitzar tant de manera telemàtica com de manera presencial del dia 18 de gener a l’1 de febrer, ambdós inclosos.

ℹ️ Tota la informació al DOGV: http://ow.ly/ygn430rrCZh

——————————————————–

‼️ Se Convocan las pruebas de obtención directa del título de graduado en Bachillerato para personas mayores de 20 años.

📅 La convocatoria de esta prueba será los días 15, 16 y 17 de abril de 2021 y se podrán inscribir las personas que durante el año 2021 cumplan, como mínimo, 20 años.

📝 La solicitud de inscripción se podrá realizar tanto de manera telemática como de manera presencial del día 18 de enero al 1 de febrero, ambos incluidos.

ℹ️ Toda la información al DOGV: http://ow.ly/ygn430rrczh

Prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana

Prova Batxiller Majors de 20 Anys