Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Subvencions

Taller pràctic de justificació de subvencions a Quart Jove, dijous 1 de desembre de 2022.

Taller pràctic de justificació de subvencions a Quart Jove.

Dijous 1 de desembre de 17.30 a 19.30 hores.

Amb aquest taller de caràcter pràctic volem facilitar a les associacions tota la informació relativa als processos de justificació de subvencions de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Dirigir a persones associades encarregades de la gestió de subvencions.

Inscripció: https://forms.gle/pJ5ahik2jmfv5ECQA

——————————

Taller práctico de justificación de subvenciones en Quart Jove.

Jueves 1 de diciembre de 17.30 a 19.30 horas.

Con este taller de carácter práctico queremos facilitar a las asociaciones toda la información relativa a los procesos de justificación de subvenciones del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Dirigido a personas asociadas encargadas de la gestión de subvenciones.

Inscripción: https://forms.gle/pJ5ahik2jmfv5ECQA

Concurrència Competitiva de l’Ajuntament de Quart de Poblet, any 2016

Joventut

Dirigides a Entitats sense ànim de lucre de Quart de Poblet
Termini del 24 de febrer al 23 de març 2016

Dirigides a Alumnat juvenil centres educatius
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

 

 Esports

Dirigides a Entitats i clubs esportius de Quart de Poblet
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

Dirigides a Associacions de mares i pares d’alumnes (Ampas) de Quart de Poblet
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

Dirigides a Esportistes de Quart de Poblet
de l’11 al 30 de maig

 

Educació

Dirigides a Associacions de pares i mares de l’alumnat dels centres educatius d’educació primària i secundària obligatòria de Quart de  Poblet
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

Dirigides a Associacions de pares i mares de l’alumnat del Cipfp i de l’Associació de l’alumnat del centre de formació de persones adultes de Quart de Poblet
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

 

Serveis Socials

Dirigides a Entitats Socials
Del 24 de febrer al 23 de març 2016

Quart de Poblet, Concurrència Competitiva, Subvencions, Beques, Joves

Ajudes Ser Jove 2016 a les Iniciatives Juvenils de Quart de Poblet

És objecte d’aquesta convocatòria la concessió d’ajudes per part de l’ajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves veïns de Quart de Poblet i alumnat de secundària en concepte de col·laboració per a fomentar la posada en marxa d’iniciatives juvenils, als centres educatius, inclús a Quart de Poblet durant el període de vacances, abans del 31 de desembre de 2016. La temàtica i àmbit d’actuació dels projectes presentats podran versar sobre: temps lliure, esports, educació, cultura, mediambient, xarxes socials, voluntariat, democràcia, salut, solidaritat, interculturalitat, pau i cooperació internacional…

Bases: http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6189_1.pdf

Bases de les ajudes Ser Jove a les Iniciatives Juvenils de Quart de Poblet by Quart Jove

Subvenciones destinadas a asociaciones juveniles 2016 de la Diputación de Valencia

Diputació, Valencia, Asociaciones

Diputación, Asociación, Subvención, 2016

Subvencions per a projectes per a joves 2015 de Quart de Poblet

Convocatoria de subvencions en concurrencia competitiva per a entitats sense ànim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a joves durant l’exercici 2015

Subvencions per a projectes per a joves 2015 de Quart de Poblet by Quart Jove

Bases de la Diputació de València de convocatòria de concessió de subvencions en matèria de joventut i esports per a l’any 2014

Bases de convocatòria de concessió de subvencions en matèria de joventut i esports per a l'any 2014. by QuartJove

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes per a jóvens durant l’exercici 2014

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a entitats sense ànim de lucre de Quart de Poblet per al desenvolupament de projectes per a jóvens durant l’exercici 2014

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a entitats sense ànim de lucre de quart de pobl… by QuartJove

Convocatòria 2013 de Subvencions per a Cooperació al Desenvolupament i Sensibilització social de la Diputació de València

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació de Provincial de València sobre aprovació de les bases i convocatòria de 2013 per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD), amb presència i delegació a la província de València.
El termini de presentació serà de 30 dies naturals després de la seua publicació en el BOP.

http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/sites/default/files/diputacion-endirecte/BasesOng2013_0.pdf

Subvencions per a les Societats Musicals 2013

ORDE 4/2012, de 28 de desembre, de la Conselleria de
Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions
destinades a societats musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d’educands per a l’exercici 2013. [2013/57]
by QuartJove

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a projectes per a joves 2012

Projectes per a Joves 2012