Rss

  • youtube
  • google

Archives for : selecció

Taller «La Entrevista de Selecció» a Quart Jove, dimarts 15 de novembre

Selecció de personal per al Projecte «Quart Renova 2»

Selecció de personal directiu, docent i de suport de taller       d’ocupació «QUART RENOVA 2»

Presentació de documentació: del dimarts 8 al dissabte 12 de novembre.

L´objecte de les presents bases es la regulació del procés de selecció, mitjançant convocatòria lliure, per a la contractació temporal del personal directiu, docent i de suport que ha de desenvolupar el projecte Taller d´Ocupació «Quart Renova 2».