Rss

  • youtube
  • google

Archives for : pràctiques

Convocatòria per a la concessió de set beques de postgraduats/des a Quart de Poblet

BEQUES POSTGRADUATS/DES 2012
Termini presentació d’instàncies: de l’11 de juliol al 2 d’agost

Convocatòria per a la concessió de set beques de postgraduats/des per a la realització de pràctiques professionals en l’ajuntament de quart de poblet

La present convocatòria té com a objecte afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenvolupament socioprofessional dels jóvens, completant la seua formació acadèmica, facilitant les pràctiques professionals i/o l’especialització professional i aconseguir amb això un complement a la seua formació acadèmica, al mateix temps que facilitar els primers contactes amb el món laboral en el sector públic.

Documents:

Bases de la convocatòria per a la concessió de set beques de postgraduats/des en Quart de Poblet

Convoquen les beques per a postgraduats. El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins al 9 de maig #quartdepoblet

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha convocat 8 beques per a postgraduats, que realitzaran pràctiques professionals en departaments municipals. Les instàncies poden presentar-se fins al 9 de maig, segons consta en les bases que adjuntem a aquesta notícia.


Les persones que concórreguen a aquesta convocatòria han de tenir alguna de les següents titulacions: Tècnic Superior en Animació Sociocultural (FPII Animació Sociocultural), Enginyeria en Informàtica o Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Industrial 2º Cicle (Organització Industrial), Enginyeria Tècnica en Obres Públiques (especialitat construccions civils), Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Ciències Ambientals o Llicenciatura en Geografia, Tècnic Superior en Administració i Finances i Tècnic Superior en Secretariat (FPJJ Administratiu), Llicenciatura en ADE i Llicenciatura en ECO.

Entre els requisits per a optar a un dels contractes estan posseir el veïnatge administratiu a Quart de Poblet, amb una antiguitat d’almenys de sis mesos en el moment de presentació de sol·licituds, i estar aturat i inscrit en l’oficina Servef de Quart de Poblet.

La selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant la valoració de mèrits i la realització d’una entrevista, d’acord amb l’establit en les bases.

L’horari serà d’un màxim de 30 hores setmanals, distribuïdes de la forma que establisca el tutor/a del departament en el qual s’assigne a la persona triada. El període de gaudi de la beca, que està dotada amb 1.000 euros bruts mensuals, és d’un any des de la data que s’indique expressament en la resolució de concessió.

Aquests contractes formen part del Pla de 25 Mesures per a la Recuperació Econòmica i l’Ocupació engegada per l’Ajuntament.

Bases: http://bit.ly/hZ2T6F

Instància general: http://bit.ly/gIVulH