Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Pràctiques formatives

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES TITULADES DE L’AJ. DE QUART DE POBLET, 2022.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A PERSONES JOVES TITULADES DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET, 2022.

Es convoquen 2 beques (Comunicació-premsa i Educació) destinades a la realització de pràctiques formatives per a persones joves titulades de l’ajuntament de Quart de Poblet, de conformitat amb el que es disposa en les bases reguladores de beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones joves estudiants o titulades de l’ajuntament de Quart de Poblet.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de novembre al 29 de desembre de 2022.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA PERSONAS JÓVENES TITULADAS DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, 2022.

Se convocan 2 becas (Comunicación-prensa y Educación) destinadas a la realización de prácticas formativas para personas jóvenes tituladas del ayuntamiento de Quart de Poblet, de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de becas para la realización de prácticas formativas para personas jóvenes estudiantes o tituladas del ayuntamiento de Quart de Poblet.

Plazo de presentación de solicitudes del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2022. (por sede electrónica).

Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones joves titulades 2021.

Convocatoria de becas para la realización de prácticas formativas para personas jóvenes tituladas del ayuntamiento de Quart de Poblet, 2021.

Plazo de presentación de solicitudes del 13 de mayo al 10 de junio (ambos inclusive).

Tramitación per Sede Electrónica  https://quartdepoblet.sedipualba.es/

https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=28509


Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones joves titulades de l’Ajuntament de Quart de Poblet, 2021.

Termini de presentació de sol·licituds del 13 de maig al 10 de juny (tots dos inclusivament).

Tramitació per Seu Electrònica  https://quartdepoblet.sedipualba.es/

https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=28509