Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Participació Ciutadana

Taller pràctic de justificació de subvencions a Quart Jove, dijous 1 de desembre de 2022.

Taller pràctic de justificació de subvencions a Quart Jove.

Dijous 1 de desembre de 17.30 a 19.30 hores.

Amb aquest taller de caràcter pràctic volem facilitar a les associacions tota la informació relativa als processos de justificació de subvencions de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Dirigir a persones associades encarregades de la gestió de subvencions.

Inscripció: https://forms.gle/pJ5ahik2jmfv5ECQA

——————————

Taller práctico de justificación de subvenciones en Quart Jove.

Jueves 1 de diciembre de 17.30 a 19.30 horas.

Con este taller de carácter práctico queremos facilitar a las asociaciones toda la información relativa a los procesos de justificación de subvenciones del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

Dirigido a personas asociadas encargadas de la gestión de subvenciones.

Inscripción: https://forms.gle/pJ5ahik2jmfv5ECQA

Jornada formativa per a les associacions de Quart de Poblet.

Dijous passat la regidoria de Participació Ciutadana, dirigida per Consue Campos, va organitzar una jornada formativa impartida per la Fundació Horta Sud, dirigida a les associacions del municipi, per a facilitar la gestió documental als equips i juntes directives d’aquestes.

La jornada va comptar amb la participació d’un bon nombre d’associacions, demostrant la importància del seu treball diari. Continuem programant noves formacions i actuacions per a respondre a les necessitats detectades i donar suport al nostre moviment associatiu.

Les activitats de formació associativa han rebut el finançament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica i la Diputació de València.

#QuartdePoblet#Somunpobledassociacions

—————————————————-

El pasado jueves la concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Consue Campos, organizó una jornada formativa impartida por la Fundación Huerta Sur, dirigida a las asociaciones del municipio, para facilitar la gestión documental a los equipos y juntas directivas de estas.

La jornada contó con la participación de un buen número de asociaciones, demostrando la importancia de su trabajo diario. Continuamos programando nuevas formaciones y actuaciones para responder a las necesidades detectadas y apoyar a nuestro movimiento asociativo.

Las actividades de formación asociativa han recibido la financiació de la Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica y la Diputació de València.

Curs en Obligacions Documentals i Procedimentals, dijous 27 d’octubre a Quart Jove.

Curs en Obligacions Documentals i Procedimentals*, dijous 27 d’octubre.

Taller pràctic: porta la documentació de la teua associació i endus-te una carpeta amb els documents al dia, identificats i arxivats. Revisarem els documents que et falten, posarem al dia els que tingues desactualitzats, explicarem que és cada document i per a que serveix i et posarem al dia de les obligacions documentals de l’associació.

*El curs és gratuït per a associacions.

De 17:00 h a 19:30 h a Quart Jove.

Cal inscrpció prèvia
https://forms.gle/4nTxRSpE3fgCcpGG7

——————————-
Curso en Obligaciones Documentales y Procedimentales*, jueves 27 de octubre.

Taller práctico: lleva la documentación de tu asociación y llevate una carpeta con los documentos en el día, identificados y archivados. Revisaremos los documentos que te faltan, pondremos al día los que tengas desactualizados, explicaremos que es cada documento y para que sirve y te pondremos al día de las obligaciones documentales de la asociación.

*El curso es gratuito para asociaciones.

De 17:00 h a 19:30 h en Quart Jove.

Hace falta inscripción previa
https://forms.gle/4nTxRSpE3fgCcpGG7

Cursos de Formació Digital Novembre 2021.

Cursos de Formación Digital Noviembre 2021.

Preparamos a la ciudadanía para el mundo digital. Inicio el 9 de noviembre (Con plazas disponibles).

Nivel de básico-intermedio, 3 sesiones de 2 horas en horario de mañana y tarde.

Mañana

• Martes 9, 16 i 23 de noviembre.

• Horario de 9:30 a 11:30 horas. Tarde

• Miércoles 10, 17 i 24 de noviembre.

• Horario de 17:00 a 19:00 horas.

Contenido:

– Funciones básicas del ordenador.

– Uso básico de Windows y aplicaciones de ofimática.

– Seguridad y primeros pasos en internet.

– Correo electrónico y navegación segura por internet.

Requisitos:

• Tener más de 16 años.

• Asistencia obligatoria.

• Vivir o trabajar en Quart de Poblet.

La inscripción se podrá realizar por teléfono, al 961531459, o mediante el formulario web: https://forms.gle/WNCAbeb874ND6DUp8

————————————————————————-

Cursos de Formació Digital Novembre 2021.

Preparem a la ciutadania per al món digital. Inici el 9 de novembre (Amb places disponibles).

Nivell bàsic intermedi, 3 sessions de 2 hores en horari de matí o vesprada.

Matí

– Dimarts 9, 16 i 23 de novembre.

– Horari de 9:30 a 11:30 hores.

Vesprada

– Dimecres 10, 17 i 24 de novembre.

– Horari de 17:00 a 19:00 hores.

Contingut:

– Funcions bàsiques de l’ordinador.

– Ús bàsic de Windows i aplicacions d’ofimàtica.

– Seguretat i primers passos en internet.

– Correu electrònic i navegació segura per internet.

Requisits:

• Tenir més de 16 anys

. • Assistència obligatòria.

• Viure o treballar a Quart de Poblet.

La inscripció es podrà realitzar per telèfon, al 961531459, o mitjançant el formulari web: https://forms.gle/WNCAbeb874ND6DUp8

Taller Pràctic de Justificació de Subvencions, dimarts 1 de desembre.

Taller Pràctic de Justificació de Subvencions, el dimarts 1 de desembre a Quart Jove, en horari de vesprada de 17 a 19h.

El taller en grups reduïts està pensat per explicar el procediment i donar-vos eines per preparar la documentació correctament (conversió de documents de text a pdf, com signar-los digitalment, unir diferents documents,…).

Vos facilitem l’enllaç per a les inscripcions:

http://bit.ly/TallerJustificacioSubvencions

No obstant això, teniu també a la vostra disposició el Servei d’Assessoria per a Associacions, sent necessari sol·licitar cita prèvia al 961531459.

——————————————————————

Taller Práctico de Justificación de Subvenciones, este martes 1 de desembre en Quart Jove, en horario de tarde de 17 a 19h.

El taller en grupos reducidos  está pensado para explicar el procedimiento y dar  herramientas para preparar la documentación correctamente (conversión de documentos de texto en pdf, como firmarlos digitalmente, unir diferentes documentos,…). Os facilitamos el enlace para las inscripciones:

http://bit.ly/TallerJustificacioSubvencions

No obstante, tenéis también a vuestra disposición el Servicio de Asesoría para Asociaciones, siendo necesario solicitar cita previa al 961531459.

Taller Pràctic de Justificació de Subvencions, dijous 12 de novembre a Quart Jove.

Taller Pràctic de Justificació de Subvencions, dijous 12 de novembre a Quart Jove.

Horari de matí de 10 a 12, o de vesprada de 17 a 19h.

El taller està pensat per explicar el procediment i donar-vos eines per preparar la documentació correctament (conversió de documents de text a pdf, com signar-los digitalment, unir diferents documents…).

Enllaç per a les inscripcions: http://bit.ly/TallerJustificacioSubvencions

Servei d’Assessoria per a Associacions, sent necessari sol·licitar cita prèvia al 961531459.

——————————————————————

Taller Práctico de Justificación de Subvenciones, el próximo jueves 12 de noviembre en Quart Jove.

Horario de mañana de 10 a 12, o por la tarde de 17 a 19h.

El taller está pensado para explicar el procedimiento y daros herramientas para preparar la documentación correctamente (conversión de documentos de texto en pdf, como firmarlos digitalmente, unir diferentes documentos…).

Enlace para las inscripciones: http://bit.ly/TallerJustificacioSubvencions

Servicio de Asesoría para Asociaciones, siendo necesario solicitar cita previa al 961531459.

Cursos de Formació Digital Novembre i Desembre 2020.

Cursos de Formación Digital Noviembre y Diciembre 2020.

Preparamos a la ciudadanía para el mundo digital, Cursos de iniciación y medio. Inicio el 10 de noviembre (Con plazas disponibles).

Nivel de iniciación , 4 sesiones de 2 horas en horario de mañana y tarde.

• Martes 10 y 24 de noviembre, 1 y 15 diciembre 2020.

• Horario de 17 a 19 horas.

• Jueves 19 y 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre 2020.

• Horario de 10 a 12 horas.

Contenido:

– Funciones básicas del ordenador.

– Uso básico de Windows y aplicaciones de ofimática.

– Seguridad y primeros pasos en internet.

Nivel Medio, 4 sesiones de 2 horas en horario de mañana.

• Martes 10 y 24 de noviembre, 11 y 15 de diciembre 2020.

• Horario de 10 a 12 horas.

Contenido:

– Aplicaciones de ofimática.

– Correo electrónico y navegación segura por internet.

– Introducción a herramientas para trabajar en la nube.

Requisitos:

• Tener más de 16 años.

• Asistencia obligatoria.

• Vivir o trabajar en Quart de Poblet.

La inscripción se podrá realizar por teléfono, al 961531459, o mediante el formulario web: https://forms.gle/WNCAbeb874ND6DUp8

————————————————————————-

Cursos de Formació Digital Novembre i Desembre 2020.

Preparem a la ciutadania per al món digital, Cursos d’iniciació i mitjà. Inici el 10 de novembre (Amb places disponibles).

Nivell d’iniciació, 4 sessions de 2 hores en horari de matí o vesprada.

– Dimarts 10 i 24 de novembre, 1 i 15 de desembre 2020.

– Horari de 17 a 19 hores. – Dijous 19 i 26 de novembre, 3 i 10 de desembre 2020.

– Horari de 10 a 12 hores.

Contingut:

– Funcions bàsiques de l’ordinador.

– Ús bàsic de Windows i aplicacions d’ofimàtica.

– Seguretat i primers passos en internet.

Nivell Mitjà, 4 sessions de 2 hores en horari de matí.

– Dimarts 10 i 24 de novembre, 1 i 15 de desembre 2020.

– Horari de 10 a 12 hores.

Contingut:

– Aplicacions d’ofimàtica

– Correu electrònic i navegació segura per internet.

– Introducció a eines per a treballar en el núvol.

Requisits:

• Tenir més de 16 anys.

• Assistència obligatòria.

• Viure o treballar a Quart de Poblet.

La inscripció es podrà realitzar per telèfon, al 961531459, o mitjançant el formulari web: https://forms.gle/WNCAbeb874ND6DUp8

Cursos de Formació Digital 2020. Preparem a la ciutadania per al món digital.

Cursos de Formació Digital 2020. Preparem a la ciutadania per al món digital.


Nivell d’iniciació:

  • 4 sessions de 2 hores en horari de matí.
  • Dimarts 6, 13, 20 i 27 d’octubre 2020.
  • Horari de 10 a 12 hores.
  • Contingut: – Funcions bàsiques de l’ordinador. – Ús bàsic de Windows i aplicacions d’ofimàtica. – Seguretat i primers passos en internet.

Nivell Mitjà:

Requisits:

4 sessions de 2 hores en horari de matí o vesprada.

Horari de 17 a 19 hores.

Dijous 8, 15, 22 i 29 d’octubre 2020.Horari de 10 a 12 hores.

Contingut:

– Aplicacions d’ofimàtica. – Correu electrònic i navegació segura per internet. – Introducció a eines per a treballar en el núvol.

Requisits:

• Tenir més de 16 anys.

• Assistència obligatòria.

• Viure o treballar a Quart de Poblet.


Des de l’Àrea de Participació Ciutadana, llancem una nova edició de Cursos de Formació Digital dirigits a la ciutadania, els quals es realitzaran a l’Espai 3.0 de Quart Jove, que ha sigut habilitat per continuar l’oferta formativa respectant totes les mesures d’higiene i seguretat.


Aquests cursos s’organitzaran en dos nivells, iniciació i mitjà, per donar resposta a les diferents necessitats formatives. En aquesta primera edició, que començarà a partir del 6 d’octubre, es llancen un total de 3 cursos, 1 d’iniciació i 2 de mitjà, els quals constaran de 4 sessions de 2 hores i 1 sessió per setmana.


La inscripció es podrà realitzar per telèfon, al 961531459, o mitjançant el formulari web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkixulDTHZsxeLx0l3mF9wWAWrPrTP8rSQup3iXtvYRIMlzA/viewform

Sopar d’Associacions, divendres 11 de maig a la plaça de l’Esglèsia

Sopar d’Associacions i presentació dels resultats de l’últim estudi d’Avaluació de l’Impacte del moviment associatiu de Quart de Poblet, divendres 11 de maig a les 20:30 hores a la plaça de l’Esglèsia.

L’acte està  organitzat conjuntament entre el Grup de Treball Associatiu, l’Ajuntament de Quart de Poblet i la Fundació Horta Sud.

El sopar que serà una oportunitat per a gaudir d’una agradable vetlada per part del moviment associatiu de Quart de Poblet, (hi ha que fer inscripció prèvia al departament de participació ciutadana), i en la què  comptarem amb alguna sorpresa.

Quart de Poblet, Sopar d'Associacions 2018, Participació, Informació

Taller pràctic de subvencions per a les asociacions, dimecres 7 de març

El dimecres 7 de març de 17 a 20 hores a Quart Jove es realitzarà el Taller pràctic de subvencions per a les associacions que no van poder assistir a l’anterior taller.
 
Aquest taller es una proposta formativa que sorgeix del Grup de Treball Associatiu (GTA), per ajudar-vos a cumplir amb els tràmits relatius a la sol•licitud i justificació de convenis i subvencions.
 
Amb aquesta proposta, volem facilitar tota la informació relativa amb els tràmits des dels moments inicials d’execució dels projectes.
 
Per a inscriure’s en aquest taller s’haurà d’enviar un email a participacio@quartdepoblet.org, i tindran prioritat les entitats que no van participar en l’anterior edició del taller.
Quart de Poblet, Subvencions, Associacions, Informació