Rss

  • youtube
  • google

Archives for : juvenil

Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012

Institut Valencià de la Joventut Generalitat Jove, convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012, dirigides a joves residents a la Comunitat Valenciana, d’altres comunitats autònomes i de països estrangers.

 

Places oferides:
La relació de places i projectes dels camps de treball a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i del Servei de Voluntariat Internacional (SVI ) s’exposaran en les seus de les oficines d’Alacant, de Castelló de la Plana i de València, així com en la web de l’IVAJ.GVA JOVE, www.gvajove.es 

 

Durada:
Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una durada de 15 dies naturals, excepte en aquells casos que, per les característiques pròpies de l’activitat, s’aconselle una durada diferent.

Els camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la durada dependrà de la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Sol·licitants:
Podran sol·licitar plaça en camps de treball els joves residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l’activitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de treball que
trien. Hauran de tenir 18 anys complits i no superar, al començament de l’activitat, l’edat assenyalada en cada camp de treball.

En els camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI, les edats de participació seran les que fixe la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Preinscripció:

On line fins a les 14 hores del 30 de març de 2012.

 

Inscripció:
Les inscripcions es realitzaran en l’ordre que determine el sorteig públic que tindrà lloc el 4 d’abril de 2012, a les 10 hores, en la seu de l’IVAJ·GVA JOVE de València ( C/ Hospital, 11 València ).

Una vegada haja conclòs la inscripció de totes les persones preinscrites i fins que s’esgoten les places, L’IVAJ.GVA JOVE podrà inscriure en una activitat a aquelles persones que ho sol·liciten.

Campanya Camps de Treball Voluntari Juvenil 2012

Convocatòria de la Campanya de temps lliure juvenil, en la modalitat d’oferta concertada per a l’any 2012

Oferta concertada año 2012

Dijous 24 de febrer a les 18:00 hores, inauguració de l’Oficina Emancipació Jove #quartdepoblet

Et vas a perdre la inauguració de l’Oficina Emancipació Jove i la nova estètica de Quart Jove. Dijous 24 de febrer a partir de les 18:00 hores