Rss

  • youtube
  • google

Archives for : futuro

Estudi «Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro»

Es tracta d’una recerca que analitza les percepcions dels i les joves espanyols sobre la crisi, així com les seues expectatives i estratègies per a afrontar el present i projectar-se cap al futur. La intensitat i durada de la crisi actual posa en qüestió el contracte social, el compromís implícit entre joves i societat per a una integració social, laboral i ciutadana normalitzada, per la qual cosa l’interès de l’estudi ha sigut l’indagar en les respostes que troba la gent jove per a afrontar aquest nou escenari.

Crisis, Contrato social. Los jóvenes, sociedad, futuro

Jornadas 3D Políticas y experiencias de inserción socio-laboral #juventud#jóvenes#trabajo#jornadas

[scribd id=46728791 key=key-9aacup6apac8bt7o6jd mode=list]