Rss

  • youtube
  • google

Archives for : emprenedors

Certamen Nacional de Joves Emprenedors per a l’any 2013

Certamen Nacional de Joves Emprenedors la finalitat dels quals és la de fomentar entre els /les joves la cultura emprenedora i la creació d’empreses, com a motor de dinamisme de l’economia, mitjançant una ajuda econòmica que els faciliti l’engegada, consolidació i creixement dels projectes d’empresa promoguts per ells, en les següents modalitats:

  • Turisme, oci i temps lliure.
  • Soci sanitari.
  • Educació i formació.
  • TIC´S (telecomunicacions, programari, producció de videojocs).
  • Agricultura i mitjà rural.

En cadascuna d’elles hi haurà dues categories:

  • Projectes d’empreses no constituïdes.
  • Projectes d’empreses creades i constituïdes en els dos anys precedents a la data de publicació en el BOE de la present Resolució de convocatòria.

Subvencions de foment de l’ocupació dirigida a emprenedors per a l’any 2013 a la Comunitat Valenciana

ORDEN 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2013. [2013/6127] (DOCV núm. 7044 de 12.06.2013) Ref. Base Datos 005732/2013

http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&L=1&sig=005732%2F2013

Premis Bancaja Joves emprenedors 2012