Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Empoderament Juvenil

Jornades Joves3D. APS Aprenentatge servei i empoderament juvenil 25, 26 i 27 d’abril

L’ApS i l’empoderament juvenil

L’Aprenentatge-Servei és una metodologia educativa que consistix a aprendre fent un servei a la comunitat.

A Espanya, l’Aprenentatge-Servei (ApS) no és molt conegut, però en la resta del món, molts països ho estan promovent en el sistema educatiu des de fa prou de temps. En alguns, a més, estes pràctiques s’estan introduint com obligatòries en l’educació secundària, al comprovar els resultats positius tant en termes d’èxit escolar com de compromís social dels adolescents. També des de l’educació no formal, de manera més o menys conscient, es desenvolupa esta metodologia formativa que unix l’educació en valors i l’aprenentatge d’habilitats per a aconseguir comunitats més cohesionades, més solidàries.

Més informació: Jornades Joves3D. APS Aprenentatge servei i empoderament juvenil 25, 26 i 27 d’abril

Programa de las Jornadas