Rss

  • youtube
  • google

Archives for : cooperació

Convocatòria 2013 de Subvencions per a Cooperació al Desenvolupament i Sensibilització social de la Diputació de València

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació de Provincial de València sobre aprovació de les bases i convocatòria de 2013 per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i de sensibilització social, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD), amb presència i delegació a la província de València.
El termini de presentació serà de 30 dies naturals després de la seua publicació en el BOP.

http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/sites/default/files/diputacion-endirecte/BasesOng2013_0.pdf

Concerts Rocksala 14 i 15 de maig (amb concert solidari) #quartdepoblet

Concerts Rocksala

 

Divendres 13 de maig

Jade

 

Dissabte 14 de maig(Concert Solidari)

La Chica del Bulldog

 

Complicada Senzillez

 

Més informació del concert Solidari

http://jocsolidariquartdepoblet.wordpress.com/

 

Els concerts començaran a les 23:50 hores

 

Rocksala Quart

Avg. Ramón i Cajal 13

(Al costat del camp de futbol)

Quart de Poblet

 

 

Joc Solidari a Quart de Poblet, Dissabte 7 de maig