Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Camps de treball

Convocatoria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a l’any 2016

Camps de Treball, IVAJ, 2016, Voluntariat

Oferta de Camps de Treball Voluntari Juvenil a la Com. Valenciana, altres Comunitats i Països

Els Camps de Treball Voluntari Juvenil són una mena d’activitas en les quals un grup de jóvens de diverses procedències es comprometen, d’una manera voluntària i desinteressada, en el desplegament d’un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementàries d’animació. La realització del projecte és un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d’aprenentatge intercultural.

Cada any es convoquen places, dirigides al jóvens residents a la Comunitat Valenciana, per a participar en els camps de voluntariat juvenil de la Comunitat Valenciana, d’altres comunitats autònomes i de països estrangers.

Camps de Treballs, Joves, Comunitat Valenciana,

 PREINSCRIPCIÓ ON LINE 

MODALITAT A: Camps en Pasqua  Pots realitzar la PREINSCRIPCIÓ des del 20/02/2014 fins a les 14 h. del dia 27/02/2014.

MODALITAT B: Camps en estiu Pots realitzar la preinscripció des del 28/02/2014 fins a les 14 h. del dia 31/03/2014.

RESULTAT DEL SORTEIG  El sorteig es celebrarà el dia 3 d’abril de 2014

CONSULTA DE LA INSCRIPCIÓ EN CAMPS  Pots consultar el dia i l’hora per a fer la teua inscripción.

QUOTA:

Modalitat A: 60 € IVA inclòs

Modalitat B: 110 € IVA inclòs

La quota per plaça i torn dels camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI serà la que establisca l’entitat organitzadora

INSCRIPCIÓ

CONSULTA DE PROJECTES

PLACES DISPONIBLES (La relació de camps es completarà a mesura que disposem de la informació) 

VEURE ÚLTIMA CONVOCATÒRIA

Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012

Institut Valencià de la Joventut Generalitat Jove, convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012, dirigides a joves residents a la Comunitat Valenciana, d’altres comunitats autònomes i de països estrangers.

 

Places oferides:
La relació de places i projectes dels camps de treball a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i del Servei de Voluntariat Internacional (SVI ) s’exposaran en les seus de les oficines d’Alacant, de Castelló de la Plana i de València, així com en la web de l’IVAJ.GVA JOVE, www.gvajove.es 

 

Durada:
Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una durada de 15 dies naturals, excepte en aquells casos que, per les característiques pròpies de l’activitat, s’aconselle una durada diferent.

Els camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la durada dependrà de la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Sol·licitants:
Podran sol·licitar plaça en camps de treball els joves residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l’activitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de treball que
trien. Hauran de tenir 18 anys complits i no superar, al començament de l’activitat, l’edat assenyalada en cada camp de treball.

En els camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI, les edats de participació seran les que fixe la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Preinscripció:

On line fins a les 14 hores del 30 de març de 2012.

 

Inscripció:
Les inscripcions es realitzaran en l’ordre que determine el sorteig públic que tindrà lloc el 4 d’abril de 2012, a les 10 hores, en la seu de l’IVAJ·GVA JOVE de València ( C/ Hospital, 11 València ).

Una vegada haja conclòs la inscripció de totes les persones preinscrites i fins que s’esgoten les places, L’IVAJ.GVA JOVE podrà inscriure en una activitat a aquelles persones que ho sol·liciten.

Campanya Camps de Treball Voluntari Juvenil 2012