Rss

  • youtube
  • google

Archives for : beques

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES TITULADES DE L’AJ. DE QUART DE POBLET, 2022.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A PERSONES JOVES TITULADES DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET, 2022.

Es convoquen 2 beques (Comunicació-premsa i Educació) destinades a la realització de pràctiques formatives per a persones joves titulades de l’ajuntament de Quart de Poblet, de conformitat amb el que es disposa en les bases reguladores de beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones joves estudiants o titulades de l’ajuntament de Quart de Poblet.

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de novembre al 29 de desembre de 2022.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA PERSONAS JÓVENES TITULADAS DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, 2022.

Se convocan 2 becas (Comunicación-prensa y Educación) destinadas a la realización de prácticas formativas para personas jóvenes tituladas del ayuntamiento de Quart de Poblet, de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de becas para la realización de prácticas formativas para personas jóvenes estudiantes o tituladas del ayuntamiento de Quart de Poblet.

Plazo de presentación de solicitudes del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2022. (por sede electrónica).

Llistes definitives de les beques de pràctiques formatives 2021

Listas definitivas de las becas de prácticas formativas 2021 para jóvenes del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

——————————————————–

Llistes definitives de les beques de pràctiques formatives 2021 per a joves de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Beques de la Generalitat Valenciana per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021

Beques de la Generalitat Valenciana per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 de febrer al 9 de març de 2021.
Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica (Instruccions http://innova.gva.es/documents/161863209/169395748/EXENCI%C3%93N+TASAS+-+Instrucciones+cumplimentar+FORMULARIO_val.pdf )

Bases https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=265

——————————————————

Becas de la Generalitat Valenciana para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2020/2021 en las universidades de la Comunidad Valenciana.

El plazo de presentación de solicitudes es del 9 de febrero al 9 de marzo de 2021.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía telemática

(Instrucciones http://innova.gva.es/documents/161863209/169395748/EXENCI%C3%93N+TASAS+-+Instrucciones+cumplimentar+FORMULARIO.pdf )

Bases https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265

Convocatòria per a la concessió de 21 beques en la modalitat d’Estudiants a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Convocatòria per a la concessió de 21 beques en la modalitat d’Estudiants, per al curs 2018/2019 per a la realització de pràctiques en l’Ajuntament de Quart de Poblet.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 7 de desembre de 2018.

 

Beca estudiantes 2018/19.s en el marco del programa de formación en prácticas para jóvenes del Ayuntamiento de Quart de Poblet, susceptibles de ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), FEDER 2014-2020.

Becas Estudiantes 2018/2019 para la realización de prácticas en el Ayuntamiento de Quart de Poblet by Quart Jove on Scribd

Llistes definitives Postgraduats, Estudiants i Titulats 2018

Beques en les modalitats de joves postgraduats/des, titulats/des i estudiants per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament de Quart de Poblet

Tota la informació a http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8111&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

Quart de Poblet, Informació, Joves, Beques, Ajudes

76 beques per a joves postgraduats/des titulats/des i estudiants a l’Ajuntament de Quart de Poblet

Bases per a la concessió de 76 beques en les modalitats de joves postgraduats, titulats i estudiants per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Termini de presentació solicituts del 03 d’abril fins el 02 de maig de 2018.

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8111&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

Ajuntament Quart de POblet, Informació, Joves, Beques

Beques i Ajudes per a joves Estudiants, Titulats/des, Postgraduats/des i Complementària Erasmus de l’Ajuntament de Quart de Poblet

Beques Jóvens Estudiants 2017

Termini de presentació d’instàncies: del 8 de novembre al 5 de desembre de 2016

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=7023&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

 

Beques Jóvens Titulats/des 2017

Termini de presentació d’instàncies: del 8 de novembre al 5 de desembre de 2016

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=7025&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

 

Beques Postgraduats/des 2017

Termini de presentació d’instàncies: del 8 de novembre al 5 de desembre de 2016

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=7027&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

 

Ajuda Econòmica complementària Erasmus 2016-2017

Termini de presentació d’instàncies: del 8 de novembre al 5 de desembre de 2016

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=7029&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

Bases d’ajudes a la Creació Jove en Quart de Poblet 2016

Bases d’Ajudes a la Creació Jove en Quart de Poblet 2016-2017 by Quart Jove on Scribd

Beques de pràctiques professionals de Turisme 2016

Beques estudis universitaris de Grau (inici i finalització) en Univ. públiques

Beques per a l’alumnat que inicia els seus estudis universitaris de Grau i per a l’alumnat que finalitzarà els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2015/2016 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

GVA, Beques, Estudiants, Universitaris