Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Batxillerat

Proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys.

‼️ Es convoquen les proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys

.📅 La convocatòria d’aquesta prova serà els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2021 i es podran inscriure les persones que durant l’any 2021 complisquen, com a mínim, 20 anys

.📝 La sol·licitud d’inscripció es podra realitzar tant de manera telemàtica com de manera presencial del dia 18 de gener a l’1 de febrer, ambdós inclosos.

ℹ️ Tota la informació al DOGV: http://ow.ly/ygn430rrCZh

——————————————————–

‼️ Se Convocan las pruebas de obtención directa del título de graduado en Bachillerato para personas mayores de 20 años.

📅 La convocatoria de esta prueba será los días 15, 16 y 17 de abril de 2021 y se podrán inscribir las personas que durante el año 2021 cumplan, como mínimo, 20 años.

📝 La solicitud de inscripción se podrá realizar tanto de manera telemática como de manera presencial del día 18 de enero al 1 de febrero, ambos incluidos.

ℹ️ Toda la información al DOGV: http://ow.ly/ygn430rrczh

Convocatòria d’Ajudes a estudis de Batxillerat i Cicles Formatius de l’Ajuntament de Quart de Poblet. Curs 2017/2018.

Convocatòria d’Ajudes a estudis de Batxillerat i Cicles Formatius de l’Ajuntament de Quart de Poblet. Curs 2017/2018.
 
Sol•licitant cita prèvia en el Departament d’educació del dia 27 de febrer al 14 de març 2018, tots dos inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 h de manera presencial o cridant al telèfon 961536210 extensió 270. presentació de sol•licituds de l’1 de març al 14 de març de 2018.
 
—————————————————————————————
Convocatoria de ayudas a estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Curso 2017/2018.
 
Solicitando cita previa en el Departamento de educación del día 27 de febrero al 14 de marzo 2018, ambos inclusive en horario de 9:00 a 14:00h de manera presencial o llamando al teléfono 961536210 extensión 270. presentación de solicitudes del 1 de marzo al 14 de marzo de 2018.
 
 
Quart de Poblet, Ser Jove, Ajudes, Concurrència competitiva, 2016