Rss

  • youtube
  • google

Archives for : 2013

Certamen Nacional de Joves Emprenedors per a l’any 2013

Certamen Nacional de Joves Emprenedors la finalitat dels quals és la de fomentar entre els /les joves la cultura emprenedora i la creació d’empreses, com a motor de dinamisme de l’economia, mitjançant una ajuda econòmica que els faciliti l’engegada, consolidació i creixement dels projectes d’empresa promoguts per ells, en les següents modalitats:

  • Turisme, oci i temps lliure.
  • Soci sanitari.
  • Educació i formació.
  • TIC´S (telecomunicacions, programari, producció de videojocs).
  • Agricultura i mitjà rural.

En cadascuna d’elles hi haurà dues categories:

  • Projectes d’empreses no constituïdes.
  • Projectes d’empreses creades i constituïdes en els dos anys precedents a la data de publicació en el BOE de la present Resolució de convocatòria.

Joves del CJ Barranquet arriben a Confluencias 2013

Ens arriba la primera contribució a #Estiu2013aQuart, joves del Centre Juvenil Barranquet arribant a Confluencias 2013

Ajudes per a la realització d’activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la C.V. per a l’any 2013

ORDEN 73/2013, de 28 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca concurso para la concesión de ayudas para la realización de actividades de carácter audiovisual promovidas por los ayuntamientos, entidades dependientes de estos y entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el año 2013. [2013/6961]

 (DOCV núm. 7059 de 03.07.2013) Ref. Base Datos 006542/2013

Ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’exercici 2013

ORDEN 72/2013 de 28 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercio 2013. [2013/6953]

 (DOCV núm. 7059 de 03.07.2013) Ref. Base Datos 006541/2013

Foto guanyadora del Concurs Foto Neta 2013

Foto guanyadora del Concurs Horta Neta 2013, i la seua galeria de fotos http://bit.ly/1615V7H. Tota la informació del concurs en http://hortanetajovesnet.wordpress.com/

“El Bosque ” de Jannike Ruddat

Subvencions de foment de l’ocupació dirigida a emprenedors per a l’any 2013 a la Comunitat Valenciana

ORDEN 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2013. [2013/6127] (DOCV núm. 7044 de 12.06.2013) Ref. Base Datos 005732/2013

http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&L=1&sig=005732%2F2013

Escola d’Estiu 2013 de Quart de Poblet

Documentació:

X Curs Musical d’Estiu 2013 de l’Amistat


Joc Solidari 2013, Dissabte 11 de maig a partir de les 11:00 hores al parc del Poliesportiu

Ruta de l’Aigua 2013