Rss

  • youtube
  • google

Quart de Poblet dona la benvinguda a les dues noves joves Europees arribades al municipi.

Quart de Poblet dona la benvinguda a les dues noves joves Europees arribades al municipi.

Col·laboraran amb Quart Jove, Quart de Nit i les Cases de Joventut del municipi

Quart de Poblet dona la benvinguda a les dues noves voluntàries que provenen del Cos Europeu de Solidaritat i una estudiant titulada en pràctiques.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha donat la benvinguda a les dues joves que han triat el municipi per a realitzar el voluntariat i les seues pràctiques professionals. Carolina Sousa i Naomi Bissol estaran sis mesos col·laborant amb Quart Jove, Quart de Nit i les Cases de Joventut en les diferents activitats que es programen. Entre altres coses, els i les joves podran practicar idiomes ja que Carolina és de Porto i Naomi de París. La portuguesa és titulada en Animació Socioeducativa per la Universitat de Coïmbra mentre que Naomi és estudiant d’Urbanisme.

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és un programa de mobilitat internacional de la UE que té com a objectiu fomentar la solidaritat i el voluntariat de joves de 18 a 30 anys en altres països de la UE. Pese a l’ampli nombre de països entre els quals es poden triar, Espanya va al capdavant. Joves de tot el món trien el nostre país com a primera opció per a realitzar el voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat. Alemanya, França i Itàlia li segueixen en la llista.

I no sols això, quan acaben la seua labor, fan tot el possible per quedar-se a viure a Espanya després d’acabar el voluntariat.

De la mateixa forma que persones d’altres països trien Quart de Poblet per a realitzar el voluntariat, la joventut del municipi també pot desplaçar-se a altres llocs sense cost ja que ho assumeix la UE., i la informació del qual es dona en l’Assesoria Europa Jove que se celebra tots els dijous a la vesprada.

En la recepció de benvinguda, en la qual també ha estat la regidora de Joventut, Consue Campos, les dues joves han expressat la seua il·lusió per desenvolupar el seu voluntariat a Quart de Poblet. L’alcaldessa els ha animat que aprofiten aquesta oportunitat i els ha recordat que poden comptar amb l’Ajuntament en qualsevol cosa que necessiten.

Aquestes activitats amb les persones voluntàries ajuden a les persones joves de Quart de Poblet a conéixer altres cultures, costums i llengües d’altres països mentre es diverteixen. Però una de les coses més importants és que es forgen amistats que perduren en el temps i en la distància.

——————————————

Quart de Poblet da la bienvenida a las dos nuevas jóvenes Europeas llegadas al municipio.

Colaborarán con Quart Jove, Quart de Nit y las Casas de Juventud del municipio

Quart de Poblet da la bienvenida a las dos nuevas voluntarias que provienen del Cuerpo Europeo de Solidaridad y una estudiante titulada en prácticas.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha dado la bienvenida a las dos jóvenes que han elegido el municipio para realizar el voluntariado y sus prácticas profesionales. Carolina Sousa y Naomi Bissol estarán seis meses colaborando con Quart Jove, Quart de Nit y las Casas de Juventud en las diferentes actividades que se programan. Entre otras cosas, los y las jóvenes podrán practicar idiomas ya que Carolina es de Oporto y Naomi de París. La portuguesa es titulada en Animación Socioeducativa por la Universidad de Coimbra mientras que Naomi es estudiante de Urbanismo.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es un programa de movilidad internacional de la UE que tiene como objetivo fomentar la solidaridad y el voluntariado de jóvenes de 18 a 30 años en otros países de la UE. Pese al amplio número de países entre los que se pueden escoger, España va a la cabeza. Jóvenes de todo el mundo eligen nuestro país como primera opción para realizar el voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Alemania, Francia e Italia le siguen en la lista.

Y no sólo eso, cuando terminan su labor, hacen todo lo posible por quedarse a vivir en España tras acabar el voluntariado.

De la misma forma que personas de otros países eligen Quart de Poblet para realizar el voluntariado, la juventud del municipio también puede desplazarse a otros lugares sin coste ya que lo asume la UE., y cuya información se da en la Asesoria Europa Jove que se celebra todos los jueves por la tarde.

En la recepción de bienvenida, en la que también ha estado la concejala de Juventud, Consue Campos, las dos jóvenes han expresado su ilusión por desarrollar su voluntariado en Quart de Poblet. La alcaldesa les ha animado a que aprovechen esta oportunidad y les ha recordado que pueden contar con el Ayuntamiento en cualquier cosa que necesiten.

Estas actividades con las personas voluntarias ayudan a los quarteros y quarteras a conocer otras culturas, costumbres y lenguas de otros países mientras se divierten. Pero una de las cosas más importantes es que se fraguan amistades que perduran en el tiempo y en la distancia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

16 − 11 =