Rss

  • youtube
  • google

Quart de Nit

Un projecte d’oci nocturn amb joves i adolescents, l’objectiu és fomentar un oci saludable a través d’una oferta d’activitats alternatives realitzades en espais públics de Quart de Poblet.

Es pretén potenciar el procés d’assumpció de responsabilitats dels mateixos joves, a través de la coordinació i la dinamització d’aquest projecte, oferint una sèrie d’activitats en un espai de temps on l’oferta d’oci generalista sol estar dominada per el consum.

Es promou activament la participació juvenil en el seu entorn més directe, incidint en la col·laboració i cooperació amb la resta d’entitats de l’entorn, en un treball en xarxa, que repercutirà en una millora de les condicions de risc social i crearà entorns d’hàbits saludables.