Rss

  • youtube
  • google

Quart a l’escola

A Quart de Poblet es desenvolupa des de fa més d’una dècada el Programa Municipal Quart a l’Escola, amb el qual es pretén agrupar, coordinar , optimitzar i harmonitzar l’oferta d’activitats municipals de suport escolar que s’ofereix als centres educatius, tant des de les diferents àrees municipals com d’entitats públiques i privades que col·laboren amb l’Ajuntament en diferents matèries, i així elaborar una oferta dissenyada amb claredat i presentada en format i temps adequats perquè puga ser tinguda en compte en les programacions anuals dels centres educatius.

Les proposta municipals que conformen Quart a l’Escola són propostes transversals d’educació en valors, els continguts dels quals afavoreixen que l’alumnat conega aspectes interessants de la seua ciutat, del seu entorn pròxim, de la seua cultura i patrimoni, de la salut, de la convivència, la tolerància, la prevenció de la violència, la pau, la igualtat de drets, la democràcia, etc  Quart a l’Escola s’estén des de l’educació infantil fins a l’educació d’adults, adaptant els seus continguts i objectius a les diferents etapes educatives on es desenvolupa.

El catàleg de Quart a l’Escola per al curs 2019/20 el conformen al voltant de 150 propostes educatives a iniciativa de les Regidories de Joventut, Infància, Participació Ciutadana, Igualtat, Cultura, Patrimoni, Turisme, Biblioteca, Benestar Social, Persones Majors, Policia, Urbanisme, Sanitat, Medi Ambient, Consum, Ocupació, així com l’UPCCA. També col·laboren entitats com AFACO, Quart és ciència, Moviment contra la Intolerància i la Fundació Limne.