Rss

  • youtube
  • google

Practica Salut

Practica Salut” és una estratègia preventiva amb especial interés en l’àmbit educatiu i sociocomunitari. L’objectiu del programa és potenciar actituds positives cap al model d’estil de vida saludable i millorar les habilitats personals necessàries per a adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc en el temps d’oci dels adolescents.

Àmbit educatiu:

Tallers dirigits a alumnat de l’ESO:

  • 1er cicle: “Practica Salut Quan Menges” “Practica salut fent exercici” “Practica salut amb els pantalles”
  • 2n cicle: “Practica Salut quan ixes de festa” “Practica Salut Quan faces sexe amb respecte” “Practica Salut Quan conduixes”

Àmbit sociocomunitari:

  • Formació de mediadors en salut
  • Aplicació de la campanya en Programes d’Oci Nocturn dels municipis de la Xarxa Joves.net

Practica Salut, Práctica Salud

—————————————–

Practica Salud” es una estrategia preventiva con especial interés en el ámbito educativo y sociocomunitario. El objetivo del programa es potenciar actitudes positivas hacia el modelo de estilo de vida saludable y mejorar las habilidades personales necesarias para adoptar comportamientos adecuados ante situaciones de riesgo en el tiempo de ocio de los adolescentes.

Ámbito educativo:

Talleres dirigidos a alumnado de la ESO:

1er ciclo: “Practica Salud Cuando Comes” “Practica salud haciendo ejercicio” “Practica salud con los pantallas”
2n ciclo: “Practica Salud cuando sales de fiesta” “Practica Salud Cuando hagas sexo con respeto” “Practica Salud Cuando conduces”
Ámbito sociocomunitario:

Formación de mediadores en salud
Aplicación de la campaña en Programas de Ocio Nocturno de los municipios de la Xarxa Joves.net

Practica Salut, Práctica Salud

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

19 − 8 =