Rss

  • youtube
  • google

ORDRE 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria de Benes-tar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions...

Llegir mes

ORDRE 7/2014, de 5 de maig, de la Conselleria de Benes-tar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions...

Llegir mes

ORDRE 9/2014, de 6 de maig, de la Conselleria de Benes-tar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a consells locals...

Llegir mes

Les  BEQUES  regulades  en  la  present  convocatòria  tindran  com a  objecte  col·laborar econòmicament  amb  les/us  joves  esportives ...

Llegir mes