Rss

  • youtube
  • google

Mesures AntiCovid 19 de l’1 al 14 de març

A conseqüència de les mesures decretades per l’Ajuntament de Quart de Poblet el passat 22 de desembre i en les successives pròrrogues, i també gràcies al grau de compliment de la ciutadania, la situació epidemiològica del municipi ha millorat considerablement, on obstant això, seguim en un nivell molt elevat d’incidència de Coronavirus, per la qual cosa resulta imprescindible mantindré determinades restriccions que garantisquen la contenció de la transmissió de la COVID-19.

En la línia adoptada pel Consell de la Generalitat i per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’han revisat les restricions actuals i s’ha programat una desescalada progressiva amb l’objectiu de garantir en tot moment la seguretat i salut dels veïns.

En conseqüència, s’obren al públic els parcs infantils i esportius i el Parc Recreatiu i Esportiu (pista d’atletisme i cal·listènia), amb l’excepció del Skate Park i les cases de Joventut que romandran tancades.

Les activitats esportives d’interior romanen cancel·lades excepte les excepcions recollides en les resolucions vigents dictaminades pel Consell i per la Conselleria de Sanitat.

També romanen suspesos tots els actes institucionals i culturals, així com qualsevol altre acte públic organitzat per les associacions municipals.

Aquestes mesures romandran vigents des de l’1 fins al 14 de març.

Agraïm el compromís de la ciutadania en el seguiment de les mesures acordades i instem a mantindre l’esforç dels darrers mesos convidant a limitar al màxim les interaccions socials.

——————————————

A consecuencia de las medidas decretadas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet el pasado 22 de diciembre y en sus sucesivas prórrogas, y también debido al grado de cumplimiento de la ciudadanía, la situación epidemiológica del municipio ha mejorado considerablemente, no obstante, seguimos en un nivel muy elevado de incidencia de Coronavirus, por lo que resulta imprescindible mantener ciertas restricciones que garanticen la contención de la transmisión de la COVID-19.

En la línea adoptada por el Consell de la Generalitat y por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha procedido a revisar las restricciones actuales y se ha programado una desescalada progresiva con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad y salud de los vecinos y vecinas.

En consecuencia, se abren al público los parques infantiles y deportivos y el Parc Recreatiu i Esportiu (pista de atletismo y calistenia) con la excepción del Skate Park y las casas de Juventud, que permanecerán cerradas.

Las actividades deportivas de interior permanecen canceladas salvo las excepciones recogidas en las resoluciones vigentes dictaminadas por el Consell y por la Conselleria de Sanitat.

También permanecen suspendidos todos los actos institucionales y culturales, así como cualquier otro acto público organizado por las asociaciones municipales.


Estas medidas permanecerán vigentes desde el 1 hasta el 14 de marzo.

Agradecemos el compromiso de la ciudadanía en el seguimiento de las medidas acordadas e instamos a mantener el esfuerzo de los últimos meses invitando a limitar al máximo las interacciones sociales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

12 + 16 =