Rss

  • youtube
  • google

LA JOVENTUT DE QUART DE POBLET, PROTAGONISTA EN EL PRIMER PLA JOVE DEL MUNICIPI.

S’ha presentat a Quart Jove, el primer Pla de Joventut de Quart de Poblet, «Pla Jove» que prèviament va ser aprovat i ratificat per unanimitat en el Ple Municipal.


Consue Campos,  regidora que dirigeix l’Àrea de Joventut encarregada de l’elaboració d’aquest Pla, ha destacat la importància de la implicació de les persones joves en l’elaboració del mateix i el destacat paper que han tingut totes les associacions juvenils i el Consell Jove de Quart de Poblet en el procés d’elaboració i ha agraït tot el camí recorregut.


Les persones joves del municipi, les associacions juvenils al costat del personal tècnic de l’àrea han desenvolupat un procés de treball col·lectiu i participat a través de diverses trobades, jornades de treball i Fòrums Joves que són garantia del protagonisme jove en l’elaboració d’aquest. El primer Fòrum Jove a aquest efecte, es va realitzar en 2018 i la metodologia de treball compta amb el reconeixement de l’IVAJ com a bona pràctica en matèria de joventut.


Acompanyats sempre de la mirada i la implicació de la joventut, el Pla ha partit d’un important procés de recollida d’informació, diagnosi i enquestes  amb les quals detectar les necessitats de les persones joves del municipi, per a posteriorment oferir les línies d’actuació,  els recursos i l’acompanyament necessari perquè siguen les persones jóvenes i associacions juvenils les que desenvolupen els seus propis projectes vitals i s’impliquen en la millora del municipi des del marc dels drets humans i els valors democràtics.


El model de treball amb joves del municipi, i que és referent en matèria de polítiques de joventut, considera clau l’educació en la participació, posant a l’abast de les persones joves els espais i recursos necessaris per a desenvolupar els seus projectes dins d’un grup d’iguals, de manera organitzada i amb l’acompanyament professional necessari per a això, d’acord amb el seu moment vital i des d’un enfocament comunitari i sociocultural.


En la presentació pública del pla s’ha començat amb la lectura del manifest de les persones joves que han participat en l’elaboració del mateix i que ha sigut recollit en Forum Jove, per a després establir-se un diàleg ple d’emoció i propostes entre totes les assistents, a més de les associacions juvenils i persones joves de Quart de Poblet, s’ha comptat amb la presència de Laia Hernández, joven il·lustradora que ha posat imatges al document,  Alba Abellán, presidenta del Consell Jove de Quart de Poblet i de Jesús Martí, Director General de l’IVAJ que ha destacat la història de les polítiques de joventut de Quart de Poblet i el valor d’educar en la participació, el model d’oci educatiu del municipi que fa possible que tantes persones joves participen i s’impliquen en la vida del seu municipi.

———————————————————————————————

Se ha presentado en Quart Jove, el primer Plan de Juventud de Quart de Poblet, «Pla Jove» que previamente fue aprobado y ratificado por unanimidad en el Pleno Municipal.

Consue Campos,  concejala que dirige el Àrea de Juventud encargada de la elaboración de dicho Plan, ha destacado la importancia de la implicación de las personas jóvenes en la elaboración del mismo y el destacado papel que han tenido todas las asociaciones juveniles y el Consell Jove de Quart de Poblet en el proceso de elaboración y ha agradecido todo el camino recorrido.

Las personas jóvenes del municipio, las asociaciones juveniles junto a el personal técnico del área han desarrollado un proceso de trabajo colectivo y participado a través de diversos encuentros, jornadas de trabajo y Forums Joves que son garantía del protagonismo joven en la elaboración del mismo. El primer Forum Jove a tal efecto, se realizó en 2018 y la metodología de trabajo cuenta con el reconocimiento del IVAJ como buena práctica en materia de juventud.

Acompañados siempre de la mirada y la implicación de la juventud, el Plan ha partido de un importante proceso de recogida de información, diagnosis y encuestas  con las que detectar las necesidades de las personas jóvenes del municipio, para posteriormente ofrecer las líneas de actuación,  los recursos y el acompañamiento necesario para que sean las personas jóvenes y asociaciones juveniles las que desarrollen sus propios proyectos vitales y se impliquen en la mejora del municipio desde el marco de los derechos humanos y los valores democráticos.

El modelo de trabajo con jóvenes del municipio, y que es referente en materia de políticas de juventud, considera clave la educación en la participación, poniendo al alcance de las personas jóvenes los espacios y recursos necesarios para desarrollar sus proyectos dentro de un grupo de iguales, de manera organizada y con el acompañamiento profesional necesario para ello, de acuerdo a su momento vital y desde un enfoque comunitario y sociocultural.

En la presentación pública del plan se ha comenzado con la lectura del manifiesto de las personas jóvenes que han participado en la elaboración del mismo y que ha sido recogido en Forum Jove, para después establecerse un diálogo lleno de emoción y propuestas entre todas las asistentes, además de las asociaciones juveniles y personas jóvenes de Quart de Poblet, se ha contado con la presencia de Laia Hernández, joven ilustradora que ha puesto imágenes al documento,  Alba Abellán, presidenta del Consell Jove de Quart de Poblet y de Jesús Martí, Director General del IVAJ que ha destacado la historia de las políticas de juventud de Quart de Poblet y el valor de educar en la participación, el modelo de ocio educativo del municipio que hace posible que tantas personas jóvenes participen y se impliquen en la vida de su municipio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2 + 12 =