Rss

  • youtube
  • google

Jove oportunitat (JOOP)

¿QUÉ ES “JOVE OPORTUNITAT” (JOOP) ?

El programa Jove Oportunitat és una iniciativa pilot promoguda des de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) l’objecte és la realització d’accions d’orientació -coaching- per a joves entre 16 i 21 anys que abandonen els estudis sense haver aconseguit ni una titulació de Batxillerat ni completar un Cicle Formatiu (FP) de Grau Mitjà.

El programa presenta la singularitat que la seva execució es basa en una estreta col·laboració entre l’IVAJ i els ajuntaments que decideixin adherir-se a el programa. Es parteix de la idea que només actuant a nivell local és possible que tingui èxit una actuació com la que es proposa, que requereix la coordinació eficaç dels diferents agents que actuen sobre el terreny.

Es tracta d’actuar sobre el col·lectiu juvenil que hi ha darrere de les estadístiques de fracàs escolar i abandonament educatiu primerenc, un problema amb enorme incidència a la Comunitat Valenciana, on els nivells són 3 punts percentuals superiors a la taxa mitjana estatal i 15 punts per sobre de comunitats autònomes com la catalana o la basca.

El programa Jove Oportunitat es guia pel principi d’actuació primerenca, que tracta de remeiar una situació que esdevé més difícil de resoldre com més es perllonga en el temps. És per això que es prioritza l’actuació sobre joves que, probablement després d’anys de fracassos, acaben d’abandonar els estudis i sobre els que, segons el parer del seu tutor / ai del / a orientador / a del seu centre docent, estan en risc imminent de abandonar prematurament.

La tasca de coaching en què es concreta el programa es realitzarà de manera intensiva durant dos mesos, en grups de 12 participants i també de manera personalitzada.

COM M’APUNTE A JOOP?

En el teu ajuntament. Pregunta allà pel Programa Jove Oportunitat, de l’Institut Valencià de la Joventut. Ells col·laboren amb l’IVAJ per seleccionar els joves Joopers de cada municipi.

COM ES DESENVOLUPA JOOP?

Tenim sessions amb la nostra coach cada matí, de dilluns a divendres, fins a juny. Combinem les nostres sessions amb eixides a empreses per a poder vore realitats del nostre voltant.