Rss

  • youtube
  • google

Inscripcions a Cursos d’Informàtica d’Estiu 2016

INSTRUCCIONS:

1

Òmpliga tots els camps del formulari.

2

Recorde que solament poden subscriure’s aquells alumnes nascuts entre 2008 i 2010. Les dades es comprovaran amb el padró municipal.

3

Conforme es vagen assignant les places vacants es publicarà un llistat amb els alumnes admesos. En el cas de resultar admès també se li notificarà per telèfon o mitjançant un correu electrònic.