Rss

 • youtube
 • google

Carnet Jove

És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels servicis que comporta, i consistix principalment a oferir als jóvens servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants.

Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 30 països de l’entorn europeu que conformen l’Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat radicada a Bruselas, que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

Des de sempre, ser titular del Carnet Jove implica poder beneficiar-se d’importantíssims avantatges en distints llocs d’Europa que pots consultar en estes pàgines.

A partir de l’1 d’abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet d’Alberguista amb l’objectiu de millorar els avantatges que hi obté la gent jove.

Com que el Carnet d’Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen la HI), ofereix milers de descomptes a tot el món, per la qual cosa els i les joves no només gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també:

 • De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el món

 • D’accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals

 • De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d’altres països (transport, oci, restaurants, museus…)

Més informació https://descuentos.reaj.com

Requisits per a la seua obtenció

Requisits:

 • Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
 • Abonar la taxa de 7,70 € (consultar exempcions i bonificacions), que tindrà una validesa de 2 anys.

Tens dues modalitats: Targeta Clàssica i Targeta Financera.

En totes dues modalitats porta integrat el Carnet d’Alberguista amb tots els seus descomptes i avantatges afegits.

Més informació sobre Carnet Jove: 963 108 578 / 963 108 586 / 961 839 493 / 963 839 498.

Tens 3 maneres d’obtindre el teu Carnet Jove Targeta Clàssica:

*Tens 3 maneres d’obtindre el teu Carnet Jove Targeta Clàssica:

 1. En el Centre de Joventut del teu ajuntament (els Centres de Joventut de l’Ajuntament de València no emeten Carnet Jove fins a un altre avís a causa de problemes informàtics). 
 2. Per correu electrònic, i arreplegar-ho en alguna de les nostres seus quan estiga tramitat (t’avisarem en el mateix correu). Instruccions per a sol·licitar-ho.
 3. En la Residència juvenil Sant Crist del MarBenicarló.

Hauràs d’aportar la documentació següent en qualsevol de les opcions que tries per a tramitar-ho*:

 • Formulari de sol·licitud del Carnet Jove emplenat i signat.
 • DNI/NIE/Passaport
 • Resguard bancari del pagament de la taxa, en el qual conste el nom i els cognoms de la persona titular del Carnet Jove, així com la data d’ingrés.
 • Justificació de l’exempció o bonificació mitjançant la documentació que ho acredite (pots consultar-les totes més a baix).
 • Compte bancari:

– Concepte: Taxa Carnet Jove i nom de la persona sol·licitant.

– Titular del compte: Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

– Entitat bancària i nº de compte: CAIXABANK – ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Tarjeta Finaciera

Podreu utilitzar-ho com a targeta de dèbit, per a traure diners en els caixers que ho permeten tant a Espanya com a l’estranger, així com per a pagar les vostres compres amb ell.

Per a obtindre-ho per esta modalitat heu d’acudir a una sucursal de les entitats que apareixen relacionades més a baix (o realitzar el tràmit en línia) i obrir un compte associat (que no ha de tindre despeses de manteniment).

La taxa de 7,70 € es carregarà de manera automàtica cada 2 anys en este compte:

Exempcions i bonificacions

 • Les víctimes d’ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d’exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.
  • Documentació justificativa a l’efecte de la seua comprovació: resolució judicial.
  • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 
 • Els membres de FAMÍLIES NOMBROSES gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
  • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial
  • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general
  • Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.
 • Els jóvens amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment, gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
  • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %
  • Bonificació del 50 % del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33 %
  • Documentació justificativa a aportar: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.
 • Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :
  • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial
  • Bonificació del 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general
  • Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.

Acumulació de bonificacions

 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

cuatro + 14 =