Rss

  • youtube
  • google

Información juvenil

La informació juvenil abasta tots els temes d’interès per a la gent jove, i inclou: informació, assessorament, suport, orientació, formació, activitats entre iguals, treball en xarxa i derivació a serveis especialitzats, amb la finalitat d’implicar i empoderar a la joventut.

Hi ha una Carta Europea d’Informació Juvenil.