Rss

 • youtube
 • google

Carnet Jove

CONEIX EL CARNET JOVE

És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels servicis que comporta, i consistix principalment a oferir als jóvens servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants. 

Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països de l’entorn europeu que conformen l’Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), entitat radicada a Bruselas, que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits. 

Des de sempre, ser titular del Carnet Jove implica poder beneficiar-se d’importantíssims avantatges en distints llocs d’Europa que pots consultar en estes pàgines.

TIPUS DE CARNETS QUE POTS TRIAR

 • Carnet Jove targeta financera: Has d’acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,40 €.

Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t’ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns inclús en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l’estranger. Quan vages de botigues podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de «Telepagament».
 

A més, tindràs una assegurança d’assistència de viatge. Informa’t en la sucursal on l’hages tret.

 

REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ

 • Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.
 • Abonar la taxa, fixada per al 2016 en 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició. 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Les víctimes d’ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d’exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.

Documentació justificativa a l’efecte de la seua comprovació: resolució judicial.
Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.  
 
Els membres de FAMÍLIES NOMBROSES gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

 • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial
 • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general


Documentació justificativa
a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.

Els jóvens amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment, gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove: 

 • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66%
 • Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33% 


Documentació justificativa
a aportar: resolució dictada per òrgan competent. 

Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :

 • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial
 • Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general


Documentació justificativa
a aportar: títol col·lectiu de família moparental o carné individual, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.

* Acumulació de les exempcions i bonificacions

Seran acumulables:

Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
Els descomptes per família monoparental i discapacitat.

No seran acumulables:

Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

LLOCS D’EMISSIÓ

 

carnetjove_gvajove

 Esta targeta és emesa, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per les entitats següents:

SabadellCAM (fins als 26 anys)

Caixa Ontinyent

Bankia

Cajamar. Grupo Cooperativo Cajamar

«la Caixa» (fins als 26 anys)

Oficines TURIVAJ

Oficines IVAJ.GVA JOVE

CIJ de l’IVAJ.GVA JOVE

Ajuntaments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diez − 1 =