Rss

  • youtube
  • google

Carnet d'Alberguista

Els carnets d’alberguista en diferents modalitats (adult, juvenil, familiar, grup juvenils i estranger) permeten allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF), més de 4.200 albergs situats a 60 països de tot el món.


La Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de la Generalitat Valenciana pertanyen a esta Federació. 

MODALIDATS REQUISITS
PREUS
Juvenil 
De 14 a 29 anys
5 €
Adult Majors de 30 anys
12 €
Familiar Parelles espanyoles i fills menors de 14 anys
24 €
Grup Juvenil Un mínim 10 persones.
15 €
Estranger No residents a Espanya
1 nit: 3,50 €
(anual 21 €

La validesa dels carnets és d’1 any a partir de la data d’emissió.

Per a sol.licitar-los, cal presentar l’original del DNI, NIE o Passaport i, en el cas d’estrangers residents a Espanya, acreditar-ne la residència.

Per saber més sobre estos albergs pots comprar una de les guies que edita la Federació Internacional d’Albergs Juvenils (IYHF). La Guia d’Albergs de la Federació Internacional inclou en un únic volum la informació global de tots els albergs d’esta xarxa en tot el món i el seu preu es de 11 €. Esta guia conté informació sobre més de 4.000 albergs juvenils que hi ha actualment en 60 països d’arreu del món que pertanyen a la Federació Internacional d’Albergs Juvenils i també a les associacions nacionals de cada país.

Pots reservar plaçes a un alberg juvenil desde les nostres Oficines TURIVAJ o directamente en la página de reserves de la propia Federación Internacional de Albergues Juveniles IYHF

Llocs d’emissió (Oficines TURIVAJ, Oficines IVAJ.GVA JOVE i entitats col.laboradores)

 

MODALITATS I REQUISITS

Juvenil

Este carnet està destinat a jóvens majors de 14 anys i menors de 30 anys. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d’arreu del món. Les persones estrangeres hauran d’acreditar la residència a Espanya per mitjà del certificat oficial corresponent.

Adult

Este carnet està destinat a majors de 30 anys. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d’arreu del món. Les persones estrangeres hauran d’acreditar la residència a Espanya per mitjà del certificat oficial corresponent.

Familiar

Este carnet el poden obtindre les parelles espanyoles o residents a Espanya, i els seus fills menors de 14 anys. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d’arreu del món. Les persones estrangeres hauran d’acreditar la residència a Espanya per mitjà del certificat oficial corresponent.

Grup juvenil

Este carnet el poden obtindre grups de jóvens de 10 persones com a mínim. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d’Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d’arreu del món. Les persones estrangeres hauran d’acreditar la residència a Espanya per mitjà del certificat oficial corresponent.

Estranger

Es tracta d’una targeta per a jóvens estrangers que estan de pas a la nostra Comunitat i que no disposen d’un carnet d’alberguista normal. Funciona amb segells de benvinguda (Welcome Stamps) que donen dret a allotjar-se als nostres albergs. Hi ha dues opcions: comprar els segells individualment, un per nit, o adquirir els sis segells alhora. Amb sis segells la targeta es converteix en un carnet d’alberguista normal, vàlid durant 12 mesos comptadors a partir de la data d’expedició.