Rss

  • youtube
  • google

EUROPA JOVE

Servei d’Assessoria en temes europeus: Dijous de vesprada de 16:30 a 19:30 hores amb cita prèvia, i també amb la possibilitat de fer les consultes per email. Consultar en europa@quartdepoblet.org o demanar cita prèvia.

– INTERCANVIS JUVENILS: Mobilitats curtes (5-21 dies) per a grups de joves entre 18 i 30 anys on conviuran amb grups de joves d’altres països i realitzaran activitats relacionades amb la temàtica triada. (Despeses de viatge, allotjament, manutenció i activitats coberts pel programa Erasmus+ 100%).

– CURSOS DE FORMACIÓ: Mobilitats curtes (2-10 dies) per a persones que treballen en el camp de la Joventut, amb l’objectiu de formar-se i intercanviar experiències sobre alguna temàtica amb altres professionals…(a partir de 18 anys i sense limite d’edat). Dins o fora del territori nacional i preferentment en llengua anglesa. (Despeses de viatge, allotjament, manutenció i activitats coberts pel programa Erasmus+ 100%).

– PROJECTES SOLIDARIS: Projectes locals per a grups de 5 (o més) joves que tinguen una idea per a ajudar o millorar alguna cosa en el seu municipi i vulguen dur-ho a terme. (Finançament del projecte 100% fins a 6000€)

– VOLUNTARIAT EUROPEU (Cos Europeu de Solidaritat): Mobilitat de llarga duració (fins a 12 mesos) per a joves, entre 18 i 30 anys, en un país estranger per a desenvolupar un projecte amb alguna entitat d’un altre país. (Despeses de viatge, allotjament, manutenció, activitats, assegurança i diners de butxaca coberts pel programa CES 100%).

– VOLUNTARIAT INCOUNTRY: Mobilitat de llarga duració (fins a 12 mesos) dins del territori nacional per a joves, entre 18 i 30 anys, en el qual podran residir i col·laborar en un projecte amb alguna entitat de qualsevol part d’Espanya. (Despeses de viatge, allotjament, manutenció, activitats, assegurança i diners de butxaca coberts pel programa CES 100%)