Rss

  • youtube
  • google

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a entitats sense ànim de lucre de Quart de Poblet

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE QUART DE POBLET PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER A JÓVENS DURANT L’EXERCICI 2017

És objecte d’aquesta convocatòria la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Quart de Poblet a entitats sense ànim de lucre del municipi en concepte de col∙laboració en aquelles despeses inherents al desenvolupament de projectes per a joves durant l’exercici 2017. No seran objecte d’ajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta, siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari d’aquest Ajuntament.

REQUISITS:
Podran sol∙licitar aquestes ajudes les associacions degudament legalitzades i inscrites en el Registre d’Associacions de Quart de Poblet, amb domicili social fixat a Quart de Poblet, municipi al que desenvolupen principalment les seues activitats.

BASES DE LA CONVOCATORIA:

Projectes per a joves

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

tres × cuatro =