Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Activitats

Exposició «Overlappins memories» del 24 de febrer al 24 de març a Quart Jove

Inauguració divendres 24 de febrer a les 20:00 hores a Quart Jove

Vídeo de la Trobada de corresponsals de Murcia i València treballant el tema d’Europa

En el capítol d’hui de Gran Penoso: «Intercambio de casas»

Iniciador Valencia Febrer 2012 amb Salvador Mas a l’Espai de Creació Jove

Aquest Dijous 23 de febrer a les 19:00 a l’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet, tindrà lloc  «Iniciador de Febrer» a càrrec de Salvador Mas que actualment és co-funfador i CEO de Openfinance, una empresa capdavantera en programari per a assessorament financer i gestió de carteres

Més informació en Iniciador Valencia

Encuentro corresponsales juveniles participando en Europa de la Xarxa Joves.net

CONCURS “Amb el Tuenti, millorem el nostre institut» de la Xarxa Joves.net

 

1. CONCURS i TEMÀTICA
El concurs “Amb el Tuenti, millorem el nostre institut” consisteix en la creació, difusió i posada en marxa d’un esdeveniment Tuenti on es fomente la Participació Estudiantil amb l’objectiu de donar a conèixer situacions i fets que podríem millorar el nostre centre educatiu des de la participació de l’alumnat.
2. PARTICIPANTS
Podrà participar tot aquell alumnat que participe activament als projectes que, des d’els Centres Juvenils de la xarxa joves.net, s’organitzen als centres de secundària.
3. INSCRIPCIONS
Per a fer la inscripció, l’organització crearà un esdeveniment Tuenti amb les bases del concurs que farà arribar a tot l’alumnat que puga participar. Els alumnes interessats hauran de fer la pre-inscripció al concurs marcant l’opció SI a l’ASSISTÈNCIA.
Si algun alumne ha fet la pre-inscripció i després no envia el seu esdeveniment creat no participarà al concurs.
4. FORMAT I PRESENTACIÓ
Es crearà un esdeveniment al Tuenti que haurà de complir amb els següents requisits:
-Donar a conèixer situacions que des de l’òptica del estudiant es poden millorar dels centres d’educació secundària.
-L’esdeveniment ha de ser una acció realitzable dins dels centres educatius i del seu horari lectiu per part dels futurs participants.
-Haurà de tindre almenys títol, descripció, data, hora i imatge pròpia.
Els participants hauran de convidar al perfil tuenti CORRESPONSALS JOVES.NET al seu esdeveniment, formalitzant d’eixa manera la seua participació al concurs.
La data final per poder enviar l’esdeveniment participant serà el 24 de Febrer de 2012 a les 20 hores.
5. JURAT
El jurat estarà format per representants públics del consorci joves.net, personal tècnic de joventut, docents dels centres de secundària, antics alumnes i representants del moviment estudiantil i del Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana.
Es valoraran els següents aspectes:
-La creativitat, originalitat i el missatge transmet a l’esdeveniment.
-El realisme de la posada en marxa de l’esdeveniment.
-El nombre total de participants aconseguits.
El jurat podrà declarar desert el premi.
6. PREMI
S’estableixen un únic premi:
PRIMER: Computadora Portàtil tipo Tablet
i MENCIONS ESPECIALS a tots aquells esdeveniments participants que el jurat considere.

7. PROMOCIÓ DELS ESDEVENIMENTS
L’organització podrà fer ús al tuenti dels esdeveniments presentats entre els seus amics.

 

Més informació:

Quart Jove

C/ de la torreta 1

961531459

joventut@quartdepoblet.org

@QuartJove

 

Programació Espai de Creació Jove de gener, febrer i març de 2012

Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012

Institut Valencià de la Joventut Generalitat Jove, convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a 2012, dirigides a joves residents a la Comunitat Valenciana, d’altres comunitats autònomes i de països estrangers.

 

Places oferides:
La relació de places i projectes dels camps de treball a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i del Servei de Voluntariat Internacional (SVI ) s’exposaran en les seus de les oficines d’Alacant, de Castelló de la Plana i de València, així com en la web de l’IVAJ.GVA JOVE, www.gvajove.es 

 

Durada:
Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una durada de 15 dies naturals, excepte en aquells casos que, per les característiques pròpies de l’activitat, s’aconselle una durada diferent.

Els camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la durada dependrà de la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Sol·licitants:
Podran sol·licitar plaça en camps de treball els joves residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l’activitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de treball que
trien. Hauran de tenir 18 anys complits i no superar, al començament de l’activitat, l’edat assenyalada en cada camp de treball.

En els camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI, les edats de participació seran les que fixe la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

 

Preinscripció:

On line fins a les 14 hores del 30 de març de 2012.

 

Inscripció:
Les inscripcions es realitzaran en l’ordre que determine el sorteig públic que tindrà lloc el 4 d’abril de 2012, a les 10 hores, en la seu de l’IVAJ·GVA JOVE de València ( C/ Hospital, 11 València ).

Una vegada haja conclòs la inscripció de totes les persones preinscrites i fins que s’esgoten les places, L’IVAJ.GVA JOVE podrà inscriure en una activitat a aquelles persones que ho sol·liciten.

Campanya Camps de Treball Voluntari Juvenil 2012

Nit de Pijames

Les associacions de Quart de Poblet comencen un treball per al canvi

Les associacions de Quart de Poblet comencen un treball per al canvi

La Regidoria de Participació Ciutadana que dirigeix Consuelo Campos amb la col•laboració de la Fundació Horta Sud, ha començat un treball amb les associacions de Quart de Poblet perquè aquestes puguen realitzar els seus plans de comunicació, aprofiten les oportunitats, siguen estratègics en les seues accions i siguen proactives avançant-se als reptes que se’ls presenten al segle XXI.

 

Aquest dissabte 11 de febrer a partir de les 10:00 hores, es va començar a treballar en l’anàlisi de les seues entitats i l’entorn que els envolta, van assenyalar els seus punts febles i fortaleses com a associació, també van analitzar les amenaces de l’entorn i les oportunitats que se’ls presenta. El resultat d’aquest anàlisi deu provocar un reflexió sobre la missió, la visió i els valors de l’entitat i serà el punt de partida per al segon taller de realització del pla de comunicació de cada entitat.

 

En les jornades realitzades aquest cap de setmana van participar més de trenta persones de diferents entitats i l’objectiu és que les entitats vagen adquirint petits hàbits quan la comunicació dels seus valors, la seua missió, la captació de fons, el treball en xarxa, etc. El taller va ser impartit per Julio Horta, tècnic del Centre de Recursos Associatius de la Fundació Horta Sud, i en la formació que es realitzarà al llarg de l’any col·laborarà Caixa Popular i la Fundació Ugarte.
En la segona part de les jornades es va realitzar una ponència sobre les mesures de prevenció i seguretat en l’ús de les instal•lacions públiques, la ponència la va impartir Ignacio Rosat, cap de personal de l’Ajuntament de Quart de Poblet.